niskoenergetske montažne kuće

Domprojekt - Youtube channel

PRATI NAS NA:  

nekretnine

novosti

cjenik

faq

početna

Domprojekt, Petrinjska 6, Zagreb
informacije na tel: 01 / 4810 138
e-mail: info@domprojekt.hr

ENGLISH  /  HRVATSKI  /  DEUTSCH

Početna
Prati nas na:

KATALOG KUĆA

Energetsko certificiranje

Energetski certifikat mora imati svaka nova građevina, te postojeća građevina koja se prodaje, iznajmljuje ili daje na leasing, osim građevina koje su prema Pravilniku izuzete od obveze izdavanja energetskog certifikata.

Stambene i nestambene građevine svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s time da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred. Prema energetskoj certifikaciji niskoenergetske građevine spadaju u energetski razred kategorije B i A, ovisno o lokaciji na kojoj se grade. 
 
Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima građevina o energetskim svojstvima građevine i usporedba građevina u odnosu na njihova energetska svojstva, te u odnosu na referentne vrijednosti.
Energetsko certificiranje nove građevine uključuje:
  • određivanje energetskog razreda građevine i
  • izradu energetskog certifikata s preporukama za korištenje građevine vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite i ispunjenje energetskih svojstava građevine
Energetski certifikat nove građevine izdaje se na temelju podataka iz glavnog projekta u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu, završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi građevine i pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine.
 
Sve građevine za koje se nakon 31. ožujka 2010. godine podnosi zahtjev za izdavanje akta temeljem kojega se može graditi moraju imati energetski certifikat izdan na način sukladno odredbama Pravilnika o energetskom certificiranju zgrada (NN 36/10) koje se odnose na energetsko certificiranje novih građevina.
 
Za građevine čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m²  investitor je dužan energetski certifikat dostaviti tijelu koje je izdalo rješenje o uvjetima građenja zajedno sa završnim izvješćem nadzornog inženjera.
Nakon završetka gradnje, obaveza investitora je da uz završno izvješće nadzornog inženjera dostavi energetski certifikat, kako bi uknjižio građevinu u katastar i zemljišne knjige.